HỒ SƠ XÉT TUYỂN HỌC BẠ

ĐƠN XÉT TUYỂN, GIẤY CHỨNG NHẬN TN TẠM THỜI, 2 HỌC BẠ PHOTO CÔNG CHỨNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bình Thuận, ngày 31 tháng 07 năm 2017


DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1

(XÉT THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA)

STT SBD CMND Họ Tên Mã trường Mã ngành Mã tổ hợp Thứ tự NV Điểm trúng tuyển
1 47010907 261572541 LÊ TẤN VƯƠNG DPT 52220201 D66 1 24.75
2 47008387 261476868 NGUYỄN THỊ THANH THÙY DPT 52220201 D66 1 24.25
3 47004240 261591484 TRIỆU PHƯƠNG LINH DPT 52220201 D15 1 23.75
4 47005359 261572426 NGUYỄN QUỲNH THẢO NGUYÊN DPT 52220201 D66 1 23.75
5 47002686 261487384 THÔNG THỊ KIM HÒA DPT 52220201 D01 2 23.5
6 47004036 261626703 TRƯƠNG THỊ TỨ LIỄU DPT 52220201 D66 1 23
7 47001208 261456821 NGÔ THỊ THÙY DUYÊN DPT 52220201 D15 3 22.75
8 47000251 261421221 LA THỊ NGỌC ÁNH DPT 52220201 D66 2 22.25
9 47002683 261417031 PHAN THỊ KIM HÒA DPT 52220201 D15 3 22.25
10 47005702 261627685 NGUYỄN THỊ HỒNG NHI DPT 52220201 D66 2 22.25
11 47006897 261526966 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH DPT 52220201 D66 1 22.25
12 47009766 261457082 LÊ THỊ THANH TRÚC DPT 52220201 D01 1 22
13 47001973 261487429 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH DPT 52220201 D66 1 21.75
14 47004518 261514414 NGUYỄN PHÚC LY DPT 52220201 D66 1 21.75
15 47010643 261545210 TRẦN THỊ THU VÂN DPT 52220201 D66 3 21.75
16 47000258 261455106 LƯU THỊ NGỌC ÁNH DPT 52220201 D66 1 21.5
17 47006933 261544354 VÕ THỊ NGỌC QUỲNH DPT 52220201 D66 1 21.5
18 47010282 261547823 PHAN KIM TUYỀN DPT 52220201 D14 3 21.5
19 47001245 261485250 PHẠM THỊ BÍCH DUYÊN DPT 52220201 D66 1 21.25
20 47003156 261454902 HỒ THỊ NHƯ HUYỀN DPT 52220201 D66 1 21.25
21 47004846 261488555 HUỲNH NGỌC PHƯƠNG NAM DPT 52220201 D66 1 21.25
22 47005231 035199000685 NGÔ THỊ NGỌC DPT 52220201 D66 3 21.25
23 47005456 261466424 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT DPT 52220201 D01 4 21.25
24 47011140 261543142 TRẦN THỊ THU XUÂN DPT 52220201 D66 1 21
25 47006030 261544980 HÀ THỊ NGỌC OANH DPT 52220201 D01 1 20.75
26 47001397 261457558 NGUYỄN THỊ MAI ĐÀO DPT 52220201 D66 1 20.5
27 47002482 261476746 LÊ THỊ MINH HIẾU DPT 52220201 D66 1 20.5
28 47005697 261547569 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NHI DPT 52220201 D66 1 20.5
29 47003241 261541482 ĐOÀN PHÚC HƯNG DPT 52220201 D01 5 20.25
30 47003370 261485915 TRẦN THỊ DIỆU HƯƠNG DPT 52220201 D01 3 20.25
31 47005296 261455469 VŨ THỊ HỒNG NGỌC DPT 52220201 D15 4 20.25
32 47007680 261459532 LƯƠNG THỊ THẢO DPT 52220201 D66 1 20.25
33 47008046 261484396 TRẦN PHƯỚC THIỆN DPT 52220201 D01 1 20.25
34 47009772 261535084 NGŨ KIM TRÚC DPT 52220201 D01 4 20.25
35 47005095 261625192 PHAN THỊ KIM NGÂN DPT 52220201 D66 1 20
36 47006588 261482070 THÔNG THỊ BÍCH PHƯỢNG DPT 52220201 D01 2 20
37 47006636 261531500 NGUYỄN VIÊN QUANG DPT 52220201 D01 1 20
38 43008876 285624656 THỊ TÂM DPT 52220201 D66 3 19.75
39 47000584 261416975 LÊ THỊ TRÚC CHI DPT 52220201 D66 2 19.75
40 47002135 261582653 PHAN THUÝ HẰNG DPT 52220201 D66 1 19.75
41 47006436 261483953 HUỲNH THỊ QUẾ PHƯƠNG DPT 52220201 D01 1 19.75
42 47003863 261626167 TRẦN THỊ THANH LAN DPT 52220201 D01 3 19.5
43 47005338 261483763 LÊ THANH NGUYÊN DPT 52220201 D66 1 19.5
44 47009652 261542759 NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH DPT 52220201 D15 2 19.5
45 47010527 261548553 TRƯƠNG NGUYỄN THU UYÊN DPT 52220201 D01 1 19.5
46 47003836 261571347 NGUYỄN THỊ MỸ LAM DPT 52220201 D01 1 19.25
47 47006458 261544177 LƯU PHƯƠNG DPT 52220201 D01 1 19.25
48 47007033 261536126 NGUYỄN A SAO DPT 52220201 D66 1 19.25
49 47010853 261523422 NGUYỄN HOÀNG VŨ DPT 52220201 D01 2 19.25
50 47004967 261547674 TRẦN THỊ THIÊN NGA DPT 52220201 D66 1 19
51 47007762 261538888 TĂNG THỊ NGỌC THẢO DPT 52220201 D66 3 19
52 47002084 261457569 LÊ THANH HẰNG DPT 52220201 D01 1 18.75
53 47002850 261457603 KIỀU THỊ HỒNG DPT 52220201 D66 2 18.75
54 47011040 261513688 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY DPT 52220201 D66 1 18.75
55 47011144 261475202 ĐINH THỊ KIM XUYÊN DPT 52220201 D01 4 18.75
56 34004378 206288788 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO DPT 52220201 D66 1 18.5
57 47005042 261610814 NGUYỄN PHẠM THANH NGÂN DPT 52220201 D01 1 18.5
58 47008381 261457547 NGUYỄN THỊ KIM THÙY DPT 52220201 D01 1 18.5
59 47008401 261583370 TRỊNH THỊ NGỌC THÙY DPT 52220201 D14 2 18.5
60 47008512 261475132 PHAN THỊ THANH THÚY DPT 52220201 D01 1 18.5
61 47009797 261546199 TÔ NGỌC MỸ TRÚC DPT 52220201 D66 1 18.5
62 47010516 261579262 TRẦN PHƯƠNG UYÊN DPT 52220201 D01 5 18.5
63 47006280 261578043 LÊ BẢO PHÚC DPT 52220201 D66 3 18.25
64 47009331 261547450 HUỲNH THÙY ĐAN TRÂM DPT 52220201 D01 3 18.25
65 47009640 261413428 NGÔ THỊ HỒNG TRINH DPT 52220201 D01 1 18.25
66 45003278 264520614 KIỀU THẬP THỦY DPT 52220201 D66 1 18
67 47000081 261579847 ĐẶNG THỊ KIM ANH DPT 52220201 D01 4 18
68 47000139 261548098 MẠC HẢI HÙNG ANH DPT 52220201 D14 3 18
69 47002170 261543555 LÊ GIA HÂN DPT 52220201 D66 1 18
70 47002795 261548288 NGUYỄN VIỆT HOÀNG DPT 52220201 D01 4 18
71 47005126 261513312 VƯƠNG NGỌC KIM NGÂN DPT 52220201 D66 1 18
72 47010894 261578513 LÊ DƯƠNG THANH VƯƠN DPT 52220201 D01 1 18
73 47003480 261547511 NGUYỄN LẬP KHANG DPT 52220201 D01 4 17.75
74 47003539 261457033 NGUYỄN BẢO KHÁNH DPT 52220201 D66 5 17.5
75 47003664 261531243 ĐỖ THỊ MỸ KHUYÊN DPT 52220201 D01 2 17.5
76 47006602 261538714 NGUYỄN THỊ QUA DPT 52220201 D01 1 17.5
77 47008472 261538830 ĐẶNG THỊ NGỌC THÚY DPT 52220201 D01 1 17.5
78 47008474 261457736 HỒ THỊ MINH THÚY DPT 52220201 D01 1 17.5
79 47009373 261456196 NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂM DPT 52220201 D66 1 17.5
80 47010954 261512379 ĐẶNG TƯỜNG VY DPT 52220201 D01 4 17.5
81 47001250 261547356 PHẠM THỊ NGỌC DUYÊN DPT 52220201 D66 1 17.25
82 47002275 261610161 TRẦN THỊ BÍCH HẬU DPT 52220201 D01 3 17.25
83 47004583 261515310 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI DPT 52220201 D01 1 17.25
84 47004928 261546711 NGUYỄN THỊ NGA DPT 52220201 D01 1 17.25
85 47004996 261612344 ĐẶNG THỊ THÚY NGÂN DPT 52220201 D15 2 17.25
86 47003869 261536180 NGUYỄN THỊ HỒNG LANH DPT 52220201 D01 1 17
87 47004061 261484055 ĐOÀN TRẦN THÙY LINH DPT 52220201 D15 2 17
88 47008536 261542807 LÊ THỊ KIM THUYỀN DPT 52220201 D66 2 17
89 47008548 261578815 DƯƠNG THỊ MINH THƯ DPT 52220201 D66 1 17
90 47010610 261625213 NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN DPT 52220201 D66 2 17
91 47002740 261452323 LÊ TRUNG HOAN DPT 52220201 D15 1 16.75
92 47003295 261611597 BÙI THỊ HỒNG HƯƠNG DPT 52220201 D15 1 16.75
93 47006036 261457228 LÊ THỊ BÍCH OANH DPT 52220201 D01 1 16.75
94 47004389 261573962 NGUYỄN THỊ LỘC DPT 52220201 D01 1 16.5
95 47008461 261542804 TRẦN THỊ THANH THỦY DPT 52220201 D01 1 16.5
96 47011000 261547223 NGUYỄN AN VY DPT 52220201 D01 2 16.5
97 47007876 261547209 NGUYỄN MINH THẮNG DPT 52220201 D01 1 16.25
98 47008661 261475413 TRẦN MINH THƯ DPT 52220201 D01 1 16
99 45001629 264475464 QUẢNG THỊ XUÂN DPT 52220201 D15 3 15.75
100 47008279 261542806 DIỆP MINH THUẬN DPT 52220201 D01 1 15.75
101 47011062 261571114 TRẦN NGỌC TƯỜNG VY DPT 52220201 D01 1 15.75
102 47006352 261494911 NGUYỄN NHƯ Ý PHỤNG DPT 52220201 D01 3 15.5
103 47007331 261625599 TRẦN THỊ ÁNH TÂM DPT 52220201 D01 1 15.5
104 47007738 261415301 NGUYỄN THỊ THU THẢO DPT 52220201 D01 1 15.5
105 47010646 261572969 TRẦN TƯỜNG VÂN DPT 52220201 D01 1 15.5
106 47002436 261488664 NGUYỄN THỊ XUÂN HIỆP DPT 52340101 C04 1 21.5
107 47008266 261547195 PHAN THANH THU DPT 52340101 C04 1 21.5
108 47002415 261415639 NGUYỄN THỊ HIẾN DPT 52340101 C04 1 21.25
109 47007253 261547778 ĐẶNG NGỌC TÂM DPT 52340101 C04 1 21.25
110 47005690 261543224 NGUYỄN HOÀNG YẾN NHI DPT 52340101 C04 1 21
111 47002107 261418114 NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG DPT 52340101 C04 1 20.75
112 47006616 261577633 LÊ MINH QUANG DPT 52340101 C04 1 19.75
113 47000023 261475941 LÊ PHƯỚC THANH AN DPT 52340101 C04 1 19.25
114 47004435 261625779 NGUYỄN THÀNH LUÂN DPT 52340101 A00 4 19.25
115 47007740 301715834 NGUYỄN THỊ THU THẢO DPT 52340101 C04 3 19.25
116 32001042 197451611 ĐỖ NGỌC HUYỀN DPT 52340101 C04 1 19
117 47001995 261575278 CHÂU NGỌC HÀO DPT 52340101 C04 2 19
118 47003789 261612336 NGUYỄN THỊ MỸ KIM DPT 52340101 A00 2 18.75
119 47010298 261611877 TRƯƠNG THỊ THÚY TUYỀN DPT 52340101 A00 2 18.75
120 47000569 261458046 VÕ THỊ HỒNG CHÂU DPT 52340101 C04 4 18.5
121 47010745 261477279 HỒ ĐẠI VIỆT DPT 52340101 C04 1 18.5
122 47000908 261547799 HUỲNH HỒ XUÂN DIỆU DPT 52340101 D01 1 18.25
123 47003102 261541712 PHẠM XUÂN HUY DPT 52340101 C04 2 18.25
124 47010321 261419806 CHÀM HÒA ÁNH TUYẾT DPT 52340101 D01 1 18.25
125 47000839 261399280 NGUYỄN VĂN DẪN DPT 52340101 C04 1 18
126 47001996 261483820 ĐỖ TẤN HÀO DPT 52340101 D01 1 18
127 47004908 261543213 ĐỖ THỊ NGA DPT 52340101 C04 1 18
128 47005853 197391707 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG DPT 52340101 C04 1 18
129 47000221 261477423 TRẦN THỊ KIM ANH DPT 52340101 C04 3 17.75
130 47009080 261469596 NGUYỄN QUỐC TOÀN DPT 52340101 C04 1 17.75
131 47006902 261515306 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH DPT 52340101 D01 2 17.5
132 47008368 261475423 LÊ THỊ THANH THÙY DPT 52340101 C04 3 17.5
133 47008666 261627909 TRẦN THỊ ANH THƯ DPT 52340101 C04 1 17.5
134 47000422 261457581 NGUYỄN BẰNG BIÊN DPT 52340101 C04 1 17.25
135 47005024 261459516 LÊ THỊ KIM NGÂN DPT 52340101 C04 1 17.25
136 47006408 261579199 BÙI NGUYỄN HÀ PHƯƠNG DPT 52340101 A00 1 17.25
137 47009723 261476741 HUỲNH QUỐC TRỊNH DPT 52340101 C04 1 17.25
138 47000837 261476757 NGUYỄN THỊ CẨM DÂN DPT 52340101 D01 2 17
139 47006699 261512291 CHÂU MINH QUỐC DPT 52340101 A01 9 17
140 47010755 261482776 NGUYỄN HỮU VIỆT DPT 52340101 C04 1 17
141 47011210 261531836 NGUYỄN THỊ CẨM YÊN DPT 52340101 C04 1 17
142 47004979 261457601 VŨ THỊ HỒNG NGA DPT 52340101 D01 1 16.75
143 47004982 261575350 NGUYỄN NGỌC NGÀ DPT 52340101 C04 2 16.75
144 47007858 261456663 LÊ QUANG THẮNG DPT 52340101 C04 1 16.75
145 47005354 261572029 NGUYỄN HỮU NGUYÊN DPT 52340101 D01 1 16.5
146 47006114 025920471 NGUYỄN VĂN PHÁT DPT 52340101 C04 2 16.5
147 47007018 261536101 ĐINH THỊ NGỌC SÁNG DPT 52340101 C04 3 16.5
148 47003148 261479507 ĐÀO THỊ NGỌC HUYỀN DPT 52340101 C04 2 16.25
149 47007995 261475947 CHÂU DIỆU THIỆN DPT 52340101 D01 3 16.25
150 47000411 261629260 LÊ NGỌC BÍCH DPT 52340101 C04 3 16
151 47003477 261547786 NGUYỄN DƯƠNG KHANG DPT 52340101 C04 1 16
152 47007794 261530174 VÕ THỊ THU THẢO DPT 52340101 A01 1 16
153 47002301 261456889 ĐẶNG LÊ THÚY HIỀN DPT 52340101 C04 1 15.75
154 47005000 261612323 ĐỒNG THỊ KIM NGÂN DPT 52340101 C04 2 15.75
155 47006746 261457050 LÊ VĂN QUÝ DPT 52340101 C04 1 15.75
156 47002257 261525333 NGUYỄN NGỌC HẬU DPT 52340101 D01 2 15.5
157 47004568 261475178 LÊ THỊ NGỌC MAI DPT 52340101 D01 6 15.5
158 47006869 261484647 LÊ THỊ THÚY QUỲNH DPT 52340101 D01 1 15.5
159 63005919 245315831 NGUYỄN VĂN ĐĂNG DPT 52340103 C00 1 23.75
160 47003082 261546400 NGUYỄN TRẦN NGỌC HUY DPT 52340103 C00 1 23.25
161 47006325 261419501 TRẦN THANH PHÚC DPT 52340103 C00 5 22.75
162 47007028 261419705 CAO PHƯỚC SANH DPT 52340103 C00 2 21.75
163 47008264 261458188 NGUYỄN VĨ THIẾU THU DPT 52340103 C00 1 21.75
164 47005259 261543847 NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC DPT 52340103 D01 1 21.5
165 47006005 MI4700191728 HỒ THỊ TRINH NỮ DPT 52340103 C00 1 21.5
166 47007008 261610142 TRẦN VĂN SANG DPT 52340103 C00 2 21.5
167 47000881 261476592 TRẦN THỊ DIỆM DPT 52340103 C00 1 21.25
168 04005218 201764966 GIANG LÝ THÁI TRUNG DPT 52340103 C00 3 20.5
169 47004014 261610440 TRẦN THỊ MỸ LIÊN DPT 52340103 C00 2 20.5
170 47010947 261547813 DIỆP THÚY VY DPT 52340103 C00 1 20.5
171 47003105 261474035 PHAN NHẬT HUY DPT 52340103 C00 2 20.25
172 47003548 261398322 NGUYỄN MINH KHÁNH DPT 52340103 C00 3 20.25
173 47001200 261625653 LÊ THỊ THÙY DUYÊN DPT 52340103 C00 3 20
174 47002021 261482693 HUỲNH TÔ NHƯ HẢO DPT 52340103 C00 1 20
175 47005286 261457497 TRẦN THỊ KIM NGỌC DPT 52340103 A00 1 20
176 47000290 261484620 HỒ THỊ THÚY ÂN DPT 52340103 C00 1 19.75
177 47002061 261574152 ĐOÀN NHẬT HẰNG DPT 52340103 C00 1 19.75
178 47004625 261474903 NGUYỄN THỊ MẪU DPT 52340103 C00 1 19.75
179 47009165 261620988 LÊ THỊ MỸ TRANG DPT 52340103 A00 2 19.5
180 47010283 261477874 PHAN THỊ MINH TUYỀN DPT 52340103 D01 1 19.5
181 47001590 261545814 NGUYỄN THUẬN ĐÔNG DPT 52340103 C00 1 19.25
182 47005673 261547798 LÊ THỊ YẾN NHI DPT 52340103 D01 1 19.25
183 47008647 261544212 PHẠM THỊ ANH THƯ DPT 52340103 C00 1 19.25
184 47010986 261626415 LÊ THỊ KHÁNH VY DPT 52340103 C00 3 19
185 47002087 261476761 LÊ THỊ MỸ HẰNG DPT 52340103 C00 2 18.75
186 47002427 261626359 LÊ NGỌC HIỆP DPT 52340103 C00 1 18.75
187 47006823 261487993 VĂN THÚY QUYÊN DPT 52340103 C00 1 18.75
188 47008495 261416893 NGUYỄN THANH THÚY DPT 52340103 C00 1 18.75
189 47011071 261579022 TRẦN THỊ THẢO VY DPT 52340103 C00 1 18.75
190 47001863 261576789 PHẠM VŨ HẠ DPT 52340103 A01 3 18.5
191 47002862 261610467 NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG DPT 52340103 C00 1 18.5
192 47010577 261483762 ĐỖ THỊ THU VÂN DPT 52340103 C00 4 18.5
193 47009471 261625376 NGUYỄN LÊ NGỌC TRÂN DPT 52340103 C00 4 18.25
194 47000490 261530480 HUỲNH HOÀNG SƠN CA DPT 52340103 C00 1 18
195 47002597 261418205 LÊ THỊ MỸ HOA DPT 52340103 A00 2 18
196 47004137 261591406 NGUYỄN NHẬT LINH DPT 52340103 C00 1 18
197 47005218 261591045 HUỲNH LÊ THỊ NHƯ NGỌC DPT 52340103 A00 2 18
198 47006852 261518013 ĐỖ PHẠM QUYÊN QUỲNH DPT 52340103 C00 1 18
199 47001203 261544529 LƯU THỊ MỸ DUYÊN DPT 52340103 C00 2 17.75
200 47004918 261611824 NGÔ THỊ THANH NGA DPT 52340103 C00 2 17.75
201 47005183 261457738 HUỲNH THỊ ÁNH NGHIÊM DPT 52340103 C00 1 17.75
202 47009523 261579917 NGÔ MINH TRÍ DPT 52340103 C00 2 17.75
203 47010413 261547650 TRẦN THỊ ÚT DPT 52340103 C00 2 17.75
204 37010494 215487934 VÕ VĂN CHIẾN DPT 52340103 C00 2 17.5
205 47004109 261543229 LÝ CÁT LINH DPT 52340103 C00 4 17.5
206 47002732 261545542 TRẦN THỊ THANH HOÀI DPT 52340103 D01 3 17.25
207 47010493 261547499 PHẠM ĐÀO MỸ UYÊN DPT 52340103 D01 4 17.25
208 47010712 261628634 ĐẶNG VĂN VĨ DPT 52340103 C00 2 17.25
209 47002208 261574699 TRẦN THÁI NGỌC HÂN DPT 52340103 C00 3 17
210 47002387 261627947 TRẦN THỊ THU HIỀN DPT 52340103 A00 1 17
211 47004153 261416885 NGUYỄN THỊ MỸ LINH DPT 52340103 C00 1 17
212 47002064 261579200 ĐỖ THỊ HẰNG DPT 52340103 A00 3 16.75
213 47002138 261544209 TRẦN THỊ DIỆU HẰNG DPT 52340103 C00 2 16.75
214 47003587 261582383 NGUYỄN LÂM TRỌNG KHIÊM DPT 52340103 C00 1 16.75
215 47007792 261421270 VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO DPT 52340103 C00 2 16.75
216 47008382 261548673 NGUYỄN THỊ LÂM THÙY DPT 52340103 C00 1 16.75
217 47009822 261485905 BÙI NGỌC TRUNG DPT 52340103 C00 1 16.75
218 47006606 261525958 BÙI XUÂN QUANG DPT 52340103 C00 4 16.5
219 47007504 261469607 NGUYỄN THỊ THANH DPT 52340103 A00 2 16.5
220 47009231 261486466 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG DPT 52340103 C00 1 16.5
221 47011039 261545799 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY DPT 52340103 C00 1 16.5
222 47001979 261469606 PHẠM THỊ HẠNH DPT 52340103 A00 1 16.25
223 47005012 225821834 HUỲNH THỊ KIM NGÂN DPT 52340103 C00 2 16.25
224 47007716 261611336 NGUYỄN THỊ THẠCH THẢO DPT 52340103 C00 1 16.25
225 41004550 225711306 ĐẶNG QUỐC VIỆT DPT 52340103 C00 2 15.75
226 47000484 261478903 HUỲNH THỊ BƠ DPT 52340103 C00 1 15.75
227 37011225 215487981 VÕ VĂN TỚI DPT 52340103 D01 2 15.5
228 47004983 261547522 NGUYỄN THỊ KIM NGÀ DPT 52340103 C00 1 15.5
229 47006478 261592565 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG DPT 52340103 A01 4 15.5
230 47008911 261565702 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG TIẾN DPT 52340103 A00 3 15.5
231 47007460 261571496 ĐẶNG THỊ TRÚC THANH DPT 52340107 A00 1 25.75
232 47007785 261543130 TRẦN THỊ THU THẢO DPT 52340107 D01 4 24.75
233 47010105 261498940 LƯƠNG NGUYỄN QUANG TUẤN DPT 52340107 C00 2 24.75
234 47002694 261544385 VÕ MINH HÒA DPT 52340107 D01 1 24.25
235 47004732 261489207 NGUYỄN THỊ K MƯA DPT 52340107 C00 1 24.25
236 47003975 261516110 NGÔ ĐÌNH LỊCH DPT 52340107 C00 1 24
237 47004377 261514147 HUỲNH THỊ LỘC DPT 52340107 C00 1 24
238 47009590 261485910 CAO THỊ BÍCH TRINH DPT 52340107 C00 1 23.5
239 47002515 261467498 NGUYỄN THỊ HIẾU DPT 52340107 A00 1 23
240 47008624 261541804 NGUYỄN THỊ ANH THƯ DPT 52340107 A00 1 23
241 47001968 261464856 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH DPT 52340107 C00 3 22.75
242 47006407 261544458 BÙI NGỌC PHƯƠNG DPT 52340107 D01 1 22.5
243 47004382 261611801 LÊ THỊ THU LỘC DPT 52340107 C00 3 22.25
244 47002642 261546071 ĐỖ THỊ THU HÒA DPT 52340107 A01 1 22
245 47002033 261572065 NGUYỄN THỊ MỸ HẢO DPT 52340107 C00 3 21.75
246 47002714 261541761 NGUYỄN LÊ MINH HOÀI DPT 52340107 A00 1 21.75
247 47007263 261483563 HUỲNH THỊ THANH TÂM DPT 52340107 D01 1 21.5
248 47002325 261628871 NGUYỄN MINH HIỀN DPT 52340107 C00 2 21.25
249 47003527 261515413 ĐỖ CÔNG KHÁNH DPT 52340107 C00 1 21.25
250 47004188 261516117 NGUYỄN VĂN LINH DPT 52340107 C00 1 21.25
251 47008153 261484222 NGUYỄN THỊ KIM THOA DPT 52340107 D01 1 21.25
252 47009035 261626436 ĐINH THỊ XUÂN TĨNH DPT 52340107 C00 1 21.25
253 47002220 261463610 BÙI THỊ HẬU DPT 52340107 C00 1 21
254 47008207 261546579 TRẦN HOÀNG THÔNG DPT 52340107 C00 1 21
255 47008380 261416110 NGUYỄN THỊ DƯƠNG THÙY DPT 52340107 D01 1 21
256 47010216 261487108 ĐẶNG THỊ TUYÊN DPT 52340107 C00 2 21
257 47010821 261476866 DƯƠNG THẾ VŨ DPT 52340107 C00 1 21
258 30007674 184310614 LƯU THỊ TUYẾT DPT 52340107 C00 2 20.75
259 47001351 261547998 TRẦN XUÂN DƯƠNG DPT 52340107 C00 1 20.75
260 47008530 261545021 LÊ NGỌC VŨ THUYÊN DPT 52340107 A01 3 20.75
261 47009700 261487721 TRẦN THỊ KHÁNH TRINH DPT 52340107 C00 1 20.75
262 47010224 261421285 NGUYỄN THỊ THỦY TUYÊN DPT 52340107 C00 1 20.75
263 47010380 261545952 NGUYỄN THỊ LAM TƯỜNG DPT 52340107 D01 1 20.75
264 47010532 261610590 VÕ THỊ NGỌC UYÊN DPT 52340107 C00 5 20.75
265 47003060 261627710 NGUYỄN GIA HUY DPT 52340107 C00 1 20.5
266 47004546 261484778 LÊ THỊ LÝ DPT 52340107 C00 1 20.5
267 47004790 261418643 NGUYỄN TRẦN TUYẾT MY DPT 52340107 D01 3 20.5
268 47005297 091911742 VŨ THỊ HỒNG NGỌC DPT 52340107 C00 1 20.5
269 47005348 261579472 NGUYỄN ANH NGUYÊN DPT 52340107 C00 1 20.5
270 47008343 261516167 VÕ THỊ MỸ THUẬN DPT 52340107 C00 1 20.5
271 47008494 261421264 NGUYỄN THANH THÚY DPT 52340107 C00 1 20.5
272 47009023 261531624 PHẠM THỊ KIM TÌNH DPT 52340107 C00 1 20.5
273 42009626 251172467 VÕ MINH CƯỜNG DPT 52340107 C00 2 20.25
274 47003141 261486673 BÙI THỊ MỸ HUYỀN DPT 52340107 C00 1 20.25
275 47003690 261548592 NGUYỄN TRUNG KIÊN DPT 52340107 A00 2 20.25
276 47007289 261536074 NGUYỄN NHƯ TÂM DPT 52340107 A00 2 20.25
277 47007316 261486403 PHAN PHƯỚC TÂM DPT 52340107 C00 3 20.25
278 47001797 261537620 NGUYỄN THỊ HÀ DPT 52340107 D01 1 20
279 47002706 261483973 LÊ CHÍ HOÀI DPT 52340107 C00 1 20
280 47007683 261465029 LÝ THU THẢO DPT 52340107 C00 1 20
281 47007723 261601695 NGUYỄN THỊ THANH THẢO DPT 52340107 C00 1 20
282 47000604 261458551 NGUYỄN THỊ KIM CHI DPT 52340107 D01 1 19.75
283 47010036 261474041 NGUYỄN THỊ DIỆU TÚ DPT 52340107 C00 2 19.75
284 47010247 261515673 LÂM THỊ NGỌC TUYỀN DPT 52340107 D01 1 19.75
285 47010860 261628027 NGUYỄN THANH VŨ DPT 52340107 C00 1 19.75
286 47000155 261484898 NGUYỄN HUỲNH MINH ANH DPT 52340107 C00 2 19.5
287 47000487 261629369 TRẦN THỊ BÚP DPT 52340107 C00 2 19.5
288 47002115 261591370 NGUYỄN THỊ THU HẰNG DPT 52340107 C00 2 19.5
289 47003194 261536664 NGUYỄN THỊ THÚY HUYỀN DPT 52340107 C00 4 19.5
290 47003894 261488369 LÊ THỊ TRÚC LÂM DPT 52340107 C00 1 19.5
291 47004315 261469025 VÕ THỊ KIM LOAN DPT 52340107 A00 3 19.5
292 47007502 261578820 NGUYỄN THỊ MỸ THANH DPT 52340107 C00 1 19.5
293 47008179 261484376 NGUYỄN ĐỨC THÔI DPT 52340107 C00 1 19.5
294 41012490 225620357 NGUYỄN NGỌC DƯƠNG DPT 52340107 C00 1 19.25
295 47000344 261410423 NGUYỄN CHÍ BẢO DPT 52340107 C00 1 19.25
296 47002598 261611342 LƯU THỊ THANH HOA DPT 52340107 C00 2 19.25
297 47002903 174757211 NGUYỄN XUÂN HUÂN DPT 52340107 C00 1 19.25
298 47004562 261601452 ĐỖ THỊ MAI DPT 52340107 C00 1 19.25
299 47005930 261592786 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ DPT 52340107 C00 2 19.25
300 47009069 261419709 NGUYỄN DUY TOÀN DPT 52340107 C00 1 19.25
301 47009229 261420286 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG DPT 52340107 C00 2 19.25
302 47010015 261547772 LÊ VŨ TÚ DPT 52340107 C00 1 19.25
303 47010314 261399670 PHAN THANH TUYẾN DPT 52340107 C00 1 19.25
304 47010666 261457542 LÊ HOÀNG VI DPT 52340107 C00 1 19.25
305 47010695 261422314 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI DPT 52340107 C00 1 19.25
306 47000734 261508607 NGUYỄN THỊ CÚC DPT 52340107 C00 1 19
307 47001809 261625294 NGUYỄN THỊ THU HÀ DPT 52340107 C00 3 19
308 47001909 261515377 NGUYỄN VĂN HẢI DPT 52340107 D01 1 19
309 47003489 261476869 PHẠM MẠNH KHANG DPT 52340107 C00 1 19
310 47006149 261487075 NGUYỄN LÊ YẾN PHI DPT 52340107 C00 1 19
311 47007952 261516173 PHAN TÔN NỮ THANH THI DPT 52340107 C00 1 19
312 47008010 261466082 LẠI ĐÌNH THIỆN DPT 52340107 C00 1 19
313 47008748 261512178 TRẦN LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG DPT 52340107 C00 1 19
314 47009079 261483683 NGUYỄN QUỐC TOÀN DPT 52340107 C00 1 19
315 47000457 261615306 NGUYỄN THỊ NHƯ BÌNH DPT 52340107 D01 3 18.75
316 47001163 261625736 BÙI NGỌC DUYÊN DPT 52340107 D01 1 18.75
317 47002467 261476103 HOÀNG ĐÌNH TRUNG HIẾU DPT 52340107 C00 1 18.75
318 47002662 261578837 NGUYỄN NGỌC HÒA DPT 52340107 C00 2 18.75
319 47002758 261530133 ĐẶNG HUY HOÀNG DPT 52340107 C00 1 18.75
320 47004536 261541805 PHAN THỊ HOÀI LY DPT 52340107 C00 1 18.75
321 47005228 261484068 LƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC DPT 52340107 A00 1 18.75
322 47006218 261519436 VÕ THANH PHONG DPT 52340107 C00 1 18.75
323 47006220 261545525 BÙI NỮ TÚ PHÒNG DPT 52340107 D01 1 18.75
324 47007703 261610422 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO DPT 52340107 C00 1 18.75
325 47008418 261512321 HỒ THỊ THỦY DPT 52340107 C00 1 18.75
326 47010360 261564547 VÕ VĂN TỨ DPT 52340107 C00 1 18.75
327 47011155 261574134 NGUYỄN THỊ XUYẾN DPT 52340107 C00 1 18.75
328 47011220 261611800 ĐẶNG THỊ MỸ YẾN DPT 52340107 C00 1 18.75
329 45002194 264514351 LÊ THỊ KIM PHƯƠNG DPT 52340107 C00 1 18.5
330 47001961 261419651 NGUYỄN LIÊN HOA NỮ HẠNH DPT 52340107 C00 1 18.5
331 47004254 261535897 VÕ THỊ TRÚC LINH DPT 52340107 C00 1 18.5
332 47005841 261466729 NGÔ THỊ TUYẾT NHUNG DPT 52340107 C00 1 18.5
333 47007721 261457592 NGUYỄN THỊ THANH THẢO DPT 52340107 C00 3 18.5
334 47009179 261459512 LÊ THỦY THÙY TRANG DPT 52340107 C00 1 18.5
335 47001094 261548555 NGUYỄN ANH DUY DPT 52340107 C00 2 18.25
336 47002604 261544684 NGUYỄN THỊ HOA DPT 52340107 D01 4 18.25
337 47003746 261499216 LÝ THỊ NHẬT KIỀU DPT 52340107 D01 2 18.25
338 47004037 261515857 BÍCH THỊ MỸ LINH DPT 52340107 C00 2 18.25
339 47009752 261457505 ĐẶNG THANH THỦY TRÚC DPT 52340107 C00 1 18.25
340 47010479 261543997 NGUYỄN THỊ MỸ UYÊN DPT 52340107 D01 1 18.25
341 47001801 261484767 NGUYỄN THỊ MỸ HÀ DPT 52340107 A01 1 18
342 47002870 261483761 NGUYỄN THỊ MINH HỒNG DPT 52340107 D01 4 18
343 47003130 261483832 VÕ THANH NHẬT HUY DPT 52340107 C00 1 18
344 47003976 261579576 BÙI THANH LIÊM DPT 52340107 C00 2 18
345 47004051 261483938 ĐẶNG THỊ MỸ LINH DPT 52340107 C00 1 18
346 47006211 261611374 TRẦN ĐÌNH PHONG DPT 52340107 C00 1 18
347 47006350 261485819 NGUYỄN NGỌC PHỤNG DPT 52340107 C00 1 18
348 47008772 261625718 DƯƠNG THỊ MỸ THY DPT 52340107 A00 1 18
349 47008867 261487271 VÕ THỊ CẢNH TIÊN DPT 52340107 C00 1 18
350 47011179 261483780 NGUYỄN LƯƠNG THIỆN Ý DPT 52340107 C00 1 18
351 02018976 261572922 NGUYỄN MỸ DUNG DPT 52340107 D01 1 17.75
352 47003811 261399586 TRẦN THẾ LẠC DPT 52340107 C00 2 17.75
353 47006770 261465687 BÙI THỊ MAI QUYÊN DPT 52340107 D01 3 17.75
354 47008945 261459582 TRẦN QUANG TIẾN DPT 52340107 C00 1 17.75
355 47009201 261484445 NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG DPT 52340107 C00 1 17.75
356 47010658 261531287 ĐINH THỊ VI DPT 52340107 C00 3 17.75
357 47000249 261548533 ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH DPT 52340107 C00 1 17.5
358 47008848 261610591 PHAN THỊ THÙY TIÊN DPT 52340107 C00 3 17.5
359 47009787 261487729 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC DPT 52340107 C00 2 17.5
360 47010600 261531954 MAI CẨM VÂN DPT 52340107 C00 1 17.5
361 47010729 261626456 NGUYỄN LÊ VIÊN DPT 52340107 D01 3 17.5
362 63001834 245383034 ĐOÀN TRUNG QUANG DPT 52340107 C00 1 17.5
363 41012479 225612839 NGUYỄN THÀNH AN DPT 52340107 C00 1 17.25
364 47000212 261489873 TRẦN HỨA ANH DPT 52340107 C00 1 17.25
365 47000337 261509918 HUỲNH THANH GIA BẢO DPT 52340107 C00 1 17.25
366 47003086 261578989 NGUYỄN TRƯỜNG HUY DPT 52340107 C00 2 17.25
367 47004029 261626741 NGUYỄN THỊ LIỄU DPT 52340107 C00 2 17.25
368 47004175 261543126 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH DPT 52340107 D01 1 17.25
369 47004576 261496744 NGUYỄN NHƯ MAI DPT 52340107 C00 1 17.25
370 47005108 261419195 TÔ NỮ GIA NGÂN DPT 52340107 C00 1 17.25
371 47006843 261625276 BÙI HIỀN NHIÊN QUỲNH DPT 52340107 A00 1 17.25
372 47007510 261538616 NGUYỄN THỊ UYÊN THANH DPT 52340107 C00 3 17.25
373 47009636 261545719 MAI TRINH DPT 52340107 A01 1 17.25
374 47010944 261513231 BÙI TRÚC VY DPT 52340107 D01 1 17.25
375 47003143 261534236 CHÂU HỒ NGỌC HUYỀN DPT 52340107 C00 1 17
376 47003173 261466966 NGUYỄN THÁI HUYỀN DPT 52340107 A00 4 17
377 47007168 261531027 NGUYỄN VĂN SỬU DPT 52340107 C00 1 17
378 47007252 261627205 ĐẶNG NGỌC TÂM DPT 52340107 C00 1 17
379 47001735 261610909 TRƯƠNG BÍCH GIANG DPT 52340107 D01 3 16.75
380 47004940 261515311 NGUYỄN THỊ THU NGA DPT 52340107 A01 2 16.75
381 47007522 261612015 PHAN LỆ THANH DPT 52340107 C00 1 16.75
382 47007743 261459580 NGUYỄN THỊ THU THẢO DPT 52340107 C00 1 16.75
383 47008980 261547257 LÊ THANH TÍN DPT 52340107 C00 1 16.75
384 47010856 261475137 NGUYỄN NGỌC VŨ DPT 52340107 A01 5 16.75
385 47011244 261514341 NGUYỄN BẢO YẾN DPT 52340107 D01 1 16.75
386 56007193 321714599 NGUYỄN MINH TÂM DPT 52340107 C00 1 16.75
387 41012496 225616957 CHUNG THANH HẢI DPT 52340107 C00 1 16.5
388 47001806 261463615 NGUYỄN THỊ THU HÀ DPT 52340107 A00 4 16.5
389 47002875 261475948 NGUYỄN THỊ THU HỒNG DPT 52340107 C00 1 16.5
390 47004102 261612291 LÊ THỊ TRÚC LINH DPT 52340107 C00 1 16.5
391 47005115 261626345 TRẦN THỊ THANH NGÂN DPT 52340107 C00 1 16.5
392 47009168 261459592 LÊ THỊ PHƯƠNG TRANG DPT 52340107 D01 1 16.5
393 47009437 261488630 NGUYỄN THỊ NGUYỆT TRẦM DPT 52340107 D01 2 16.5
394 47009599 261575936 ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG TRINH DPT 52340107 D01 2 16.5
395 47009896 261573700 ĐẶNG THỊ TRŨNG DPT 52340107 C00 1 16.5
396 47011132 261536020 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN DPT 52340107 D01 1 16.5
397 45002176 264538013 NGUYỄN TUẤN PHONG DPT 52340107 C00 1 16.25
398 47000962 261479775 LÂM THÚY DUNG DPT 52340107 C00 2 16.25
399 47004456 261416649 DỤNG ANH LUẬT DPT 52340107 C00 1 16.25
400 47004768 261627952 NGUYỄN KIỀU MY DPT 52340107 C00 1 16.25
401 47006124 261546190 TRẦN TẤN PHÁT DPT 52340107 D01 1 16.25
402 47006538 261483717 TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG DPT 52340107 C00 2 16.25
403 47007157 261419538 PHAN THỊ SƯƠNG DPT 52340107 C00 2 16.25
404 47007191 261476877 LÊ THỊ TÀI DPT 52340107 C00 1 16.25
405 47011126 261574181 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN DPT 52340107 C00 1 16.25
406 63001407 245337580 ĐIỂU KHUÊ DPT 52340107 C00 2 16.25
407 47001582 261534780 VÕ NGỌC ĐÔ DPT 52340107 C00 1 16
408 47005728 261496864 NGUYỄN TRẦN NGỌC NHI DPT 52340107 D01 3 16
409 47005861 261483597 NGUYỄN THỊ THANH NHUNG DPT 52340107 A01 2 16
410 47007055 261591657 ĐẶNG NGUYỄN KIM SINH DPT 52340107 C00 1 16
411 47008599 261485448 NGUYỄN ANH THƯ DPT 52340107 D01 2 16
412 47009474 261547376 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN DPT 52340107 A01 1 16
413 47000801 261462976 ĐINH CA DẠ DPT 52340107 C00 1 15.75
414 47001958 261489552 LƯƠNG THỊ MỸ HẠNH DPT 52340107 C00 2 15.75
415 47006791 261613088 MAI THỊ KIM QUYÊN DPT 52340107 C00 2 15.75
416 47006990 261479901 NGUYỄN THỊ SANG DPT 52340107 A00 2 15.75
417 47007713 261484922 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO DPT 52340107 C00 1 15.75
418 47009054 261487957 DƯƠNG HỮU TOÀN DPT 52340107 D01 1 15.75
419 47009289 261457529 VĂN THỊ THÙY TRANG DPT 52340107 C00 3 15.75
420 47001514 261513042 VÕ THỊ ĐẨU DPT 52340107 C00 1 15.5
421 47002609 261547652 NGUYỄN THỊ KIM HOA DPT 52340107 C00 1 15.5
422 47003385 261514828 BÙI NGỌC THÁI HƯỜNG DPT 52340107 C00 1 15.5
423 47003981 261488708 NGUYỄN THANH LIÊM DPT 52340107 D01 1 15.5
424 47006591 261483827 TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG DPT 52340107 C00 1 15.5
425 47006830 261626381 NGUYỄN THỊ THANH QUYỀN DPT 52340107 D01 1 15.5
426 47006883 261419484 NGUYỄN NGỌC TRÚC QUỲNH DPT 52340107 C00 1 15.5
427 47009213 261610629 NGUYỄN THỊ MỸ TRANG DPT 52340107 C00 2 15.5
428 47010259 261536117 NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN DPT 52340107 C00 2 15.5
429 47011012 261547469 NGUYỄN LÊ KHÁNH VY DPT 52340107 C00 2 15.5
430 45003578 264517420 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG DPT 52340120 C04 2 17.75
431 47005931 261480491 NGUYỄN THỊ NGỌC NHƯ DPT 52340120 C04 2 16
432 47004461 261601334 ĐÀO THỊ LUY DPT 52340201 C04 2 21.25
433 47004712 261483533 VÕ THỊ BÌNH MINH DPT 52340201 A00 1 19.75
434 47001878 261495234 HỒ NGỌC HẢI DPT 52340201 C04 1 19.5
435 47008226 261488615 NGUYỄN THỊ ANH THƠ DPT 52340201 C04 2 19.5
436 47009490 261547779 PHAN HOÀI TRÂN DPT 52340201 C04 1 19
437 47004098 261579598 LÊ THỊ MỸ LINH DPT 52340201 C04 2 18.75
438 47010005 261484292 LÊ MINH TÚ DPT 52340201 D01 1 18.25
439 47007832 261483535 TRẦN THỊ THẮM DPT 52340201 C04 1 18
440 47003843 261486500 TRẦN THỊ THANH LAM DPT 52340201 A00 4 17.75
441 47008740 261516159 PHẠM NGUYỄN MINH THƯƠNG DPT 52340201 D01 2 16.75
442 47006161 261475552 TRẦN LÊ QUỐC PHI DPT 52340201 D01 3 16
443 47009732 261625512 BÙI TẤN TRỌNG DPT 52340201 D01 3 16
444 47000072 261612419 BÙI TRẦN HOÀNG ANH DPT 52340201 C04 3 15.75
445 47000250 261545067 HUỲNH THỊ HỒNG ÁNH DPT 52340301 D01 2 25.5
446 47008597 261475180 NGUYỄN ANH THƯ DPT 52340301 C04 1 23.5
447 47000993 261592171 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG DPT 52340301 C04 1 21.75
448 47004559 261421304 BÙI THỊ THU MAI DPT 52340301 D01 1 21.5
449 47008422 261487231 LẠI THỊ THANH THỦY DPT 52340301 C04 3 21.5
450 47001970 261542665 NGUYỄN THỊ KIM HẠNH DPT 52340301 A00 1 21.25
451 47003853 261575272 NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN DPT 52340301 C04 2 21.25
452 47004306 261548144 PHAN THỊ KIM LOAN DPT 52340301 A01 1 21.25
453 47003439 261475146 NGUYỄN THIÊN KHẢ DPT 52340301 C04 1 21
454 47008441 261476631 NGUYỄN THỊ THANH THỦY DPT 52340301 C04 1 20.5
455 47010985 261590252 LÊ THỊ ÁNH VY DPT 52340301 A00 5 20.5
456 47011002 261508445 NGUYỄN ĐẶNG KHƯƠNG VY DPT 52340301 C04 2 20.5
457 47000219 261483758 TRẦN THỊ HUỲNH ANH DPT 52340301 C04 1 20.25
458 47003145 261610469 DƯƠNG THỊ NGỌC HUYỀN DPT 52340301 C04 1 20.25
459 47003740 261611589 LÊ THANH KIỀU DPT 52340301 D01 4 19.75
460 47001975 261573254 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH DPT 52340301 C04 2 19.5
461 47002548 261536257 PHẠM VĂN HIẾU DPT 52340301 A00 1 19.5
462 47008057 261625660 CAO TRẦN THỊ XUÂN THIẾT DPT 52340301 A00 1 19.5
463 47010426 261543151 ĐÀM NHẬT UYÊN DPT 52340301 A00 1 19.5
464 47001687 261575177 TRIỆU THỊ HỒNG GẤM DPT 52340301 D01 2 19.25
465 47008161 261415862 VÕ THỊ NGỌC THOA DPT 52340301 C04 2 19.25
466 47008421 261484608 HUỲNH THỊ TRÚC THỦY DPT 52340301 C04 1 19.25
467 47001776 261579493 LÊ THỊ THU HÀ DPT 52340301 C04 1 19
468 47004659 261542939 LÊ ANH MINH DPT 52340301 A01 1 19
469 47006309 261564632 NGUYỄN TỰ PHÚC DPT 52340301 D01 2 19
470 47010945 261626164 CHÂU HUỲNH BÍCH VY DPT 52340301 C04 2 19
471 47000413 261542758 NGUYỄN THỊ DIỄM BÍCH DPT 52340301 A00 1 18.75
472 47002291 261534265 HUỲNH THỊ XUÂN HỈ DPT 52340301 C04 1 18.75
473 47004138 261572253 NGUYỄN NHƯ HOÀI LINH DPT 52340301 C04 1 18.75
474 47005513 261542841 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN DPT 52340301 C04 1 18.75
475 47011236 261488736 LÊ HOÀI PHI YẾN DPT 52340301 D01 3 18.75
476 47003424 261416186 NGUYỄN HOÀNG TRIỀU KHA DPT 52340301 D01 1 18.5
477 47003742 261531844 LÊ THỊ LINH KIỀU DPT 52340301 C04 1 18.5
478 47005511 261459550 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN DPT 52340301 C04 4 18.5
479 47009061 261526666 HUỲNH THANH TOÀN DPT 52340301 C04 1 18.5
480 47010693 261562124 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI DPT 52340301 A01 1 18.5
481 47011098 261457582 DƯƠNG NGỌC XANH DPT 52340301 C04 2 18.5
482 47011100 261465032 NGUYỄN THỊ XÂM DPT 52340301 C04 1 18.5
483 47001954 261547621 LÊ THỊ MỸ HẠNH DPT 52340301 C04 1 18.25
484 47001184 261582461 HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN DPT 52340301 D01 1 18
485 47002276 261544224 TRẦN THỊ BÍCH HẬU DPT 52340301 C04 1 18
486 47009300 261475141 NGUYỄN THỊ HOA TRANH DPT 52340301 A01 1 18
487 45005471 264492842 TÔN NỮ NGỌC TRÂM DPT 52340301 D01 1 17.75
488 47008439 261512252 NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY DPT 52340301 D01 1 17.75
489 47008527 261484638 VÕ THỊ THU THÚY DPT 52340301 D01 3 17.75
490 47003269 261548572 NGUYỄN NGỌC THIÊN HƯNG DPT 52340301 D01 1 17.5
491 47005132 261531907 NGUYỄN THỊ HỒNG NGHI DPT 52340301 C04 3 17.5
492 47008678 261591130 VÕ THỊ THƯ DPT 52340301 C04 2 17.5
493 47009328 261572813 HUỲNH THỊ BÍCH TRÂM DPT 52340301 C04 1 17.5
494 47001719 261485055 NGUYỄN TRÚC GIANG DPT 52340301 C04 1 17.25
495 47008800 261419909 HOÀNG THỦY TIÊN DPT 52340301 C04 1 17.25
496 47011120 261573885 NGUYỄN BÍCH TRÂM XUÂN DPT 52340301 C04 1 17.25
497 47000922 261485908 NGUYỄN THỊ MỸ DIỆU DPT 52340301 A00 2 17
498 47005251 261574025 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC DPT 52340301 A00 2 16.75
499 47005679 261612347 LƯU HỒNG UYỂN NHI DPT 52340301 C04 4 16.75
500 47007983 261572496 NGUYỄN TRƯƠNG HỒNG THIÊN DPT 52340301 D01 1 16.75
501 30007252 184381005 NGUYỄN THỊ KIỀU DPT 52340301 C04 3 16.5
502 47001009 261516124 TRẦN THỊ QUỲNH DUNG DPT 52340301 D01 1 16.5
503 47004250 261543844 VÕ DIỆU LINH DPT 52340301 A01 1 16.5
504 47005216 261476843 HỒ TRÚC NGỌC DPT 52340301 C04 2 16.5
505 47005810 261610330 CAO LÊ HỒNG NHUNG DPT 52340301 A01 1 16.5
506 47005913 261516104 LÊ TRƯƠNG QUỲNH NHƯ DPT 52340301 D01 3 16.5
507 47008641 261579018 PHẠM MINH THƯ DPT 52340301 C04 2 16.5
508 47009235 261578659 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG DPT 52340301 D01 2 16.5
509 47000157 261546844 NGUYỄN KIM ANH DPT 52340301 A01 4 16.25
510 47001533 261488497 PHAN THỊ HOÀI ĐIỆP DPT 52340301 A00 1 16.25
511 47005027 261475232 LÊ THỊ THANH NGÂN DPT 52340301 C04 1 16.25
512 47005267 261526925 NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC DPT 52340301 C04 1 16
513 47001827 261513280 PHƯƠNG THỊ THU HÀ DPT 52340301 D01 1 15.75
514 47002119 261479137 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG DPT 52340301 D01 1 15.75
515 47007756 261575296 PHAN NGỌC NHƯ THẢO DPT 52340301 A00 1 15.75
516 47000817 261418287 NGUYỄN HỮU DANH DPT 52340301 A01 2 15.5
517 47009184 261543125 NGÔ THỊ THÙY TRANG DPT 52340301 D01 2 15.5
518 47011109 261483836 CHÂU THỊ YẾN XUÂN DPT 52340301 D01 1 15.5
519 47011196 261415635 THỔ THỊ NHƯ Ý DPT 52380107 C00 1 26
520 47007895 261417003 LƯU THỊ THU THẦM DPT 52380107 C00 1 25
521 47001048 261491859 NGUYỄN VĂN DŨNG DPT 52380107 C00 2 24.75
522 47001129 261627877 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG DUY DPT 52380107 C00 1 24.5
523 47009332 261532122 HUỲNH THỤY MAI TRÂM DPT 52380107 D66 1 24.25
524 47010847 261487066 LƯƠNG THANH VŨ DPT 52380107 C00 3 24
525 47000930 261610615 PHAN THỊ DIỆU DPT 52380107 C00 2 23.75
526 47002824 261591771 VÕ NGUYỄN HUY HOÀNG DPT 52380107 C00 1 23.75
527 47002292 261485180 K' THỊ HIÊN DPT 52380107 C00 1 23.5
528 47008658 261547695 TRẦN ANH THƯ DPT 52380107 C00 1 23.25
529 47004510 261628585 LƯƠNG MỸ PHƯƠNG LY DPT 52380107 C00 2 23
530 47004931 261484058 NGUYỄN THỊ NGỌC NGA DPT 52380107 C00 2 23
531 47006460 261415821 LỶ TRƯỜNG PHƯƠNG DPT 52380107 C00 2 23
532 47001526 261415776 HOÀNG THỊ ĐIỆP DPT 52380107 C00 2 22.75
533 47003478 261479060 NGUYỄN ĐỨC KHANG DPT 52380107 C00 1 22.5
534 47006993 261532989 NGUYỄN VĨNH SANG DPT 52380107 C00 1 22
535 47004711 261483532 VÕ NGỌC BÌNH MINH DPT 52380107 C00 1 21.75
536 47006845 261531720 BÙI THỊ NHƯ QUỲNH DPT 52380107 C00 1 21.75
537 47002029 261477036 NGUYỄN NHƯ HẢO DPT 52380107 D66 1 21.5
538 47007122 261369945 TRẦN NGỌC SƠN DPT 52380107 C00 1 21.5
539 47001563 261575099 NGUYỄN TRẦN NHẬT ĐOAN DPT 52380107 D66 6 20.75
540 47006457 261516105 LÙI NGỌC THU PHƯƠNG DPT 52380107 C00 6 20.75
541 59001135 366282798 VÕ NHẬT HÀO DPT 52380107 C00 3 20.75
542 47004683 261515272 NGUYỄN THỊ MINH DPT 52380107 C00 2 20.5
543 47010306 261545694 LÊ TRỌNG TUYỂN DPT 52380107 C00 3 20.5
544 47011115 261576183 LÊ DIỆU THANH XUÂN DPT 52380107 C00 2 20.5
545 47011055 261416853 PHÙNG ĐỨC GIA VY DPT 52380107 C00 1 20.25
546 47000830 261498772 ĐINH VĂN DĂNG DPT 52380107 C00 1 20
547 47008869 261464489 VÕ THỊ CẨM TIÊN DPT 52380107 C00 2 20
548 47000768 261477469 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG DPT 52380107 C00 1 19.75
549 47002820 261571469 UNG TRẦN HOÀNG DPT 52380107 D66 1 19.75
550 47006892 261515394 NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH DPT 52380107 C00 1 19.5
551 47003918 261591511 TRẦN ĐÌNH LÂM DPT 52380107 C00 1 19.25
552 47009929 261531635 LÊ HỮU TRƯỜNG DPT 52380107 D84 2 19.25
553 47003121 261543519 TRỊNH VÕ ĐỨC HUY DPT 52380107 D66 1 18.75
554 47009334 261628847 LÂM BÍCH TRÂM DPT 52380107 D66 1 18.75
555 47009475 261611799 NGUYỄN PHẠM NGỌC TRÂN DPT 52380107 C00 1 18.75
556 47003859 261484600 NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN DPT 52380107 C00 1 18.5
557 47009162 261512131 LÊ THỊ HUYỀN TRANG DPT 52380107 C00 1 18.5
558 40011227 241850216 VŨ THỊ DUYẾN DPT 52380107 C00 1 18.25
559 47003936 261476844 NGUYỄN THỊ LẸ DPT 52380107 C00 3 18
560 47008821 261625752 NGUYỄN THẠCH MỸ TIÊN DPT 52380107 C00 3 18
561 47010476 261487880 NGUYỄN THỊ HỒNG UYÊN DPT 52380107 C00 1 18
562 47005633 261512181 ĐẶNG TRẦN TUYẾT NHI DPT 52380107 C00 2 17.75
563 47008830 261590768 NGUYỄN THỊ NHƯ TIÊN DPT 52380107 C00 1 17.75
564 47007050 261611199 NGUYỄN VĂN SĨ DPT 52380107 C00 1 17.5
565 47002128 261484297 PHẠM THỊ HẰNG DPT 52380107 C00 1 17.25
566 47011142 261483722 TỪ THỊ ÁNH XUÂN DPT 52380107 D66 3 17.25
567 47005137 261541426 LÊ THANH NGHỊ DPT 52380107 C00 1 17
568 47006997 261542170 PHẠM THANH SANG DPT 52380107 C00 4 17
569 34007854 206203696 LÊ XUÂN HIỀN DPT 52380107 D84 3 16.5
570 47009930 261512334 LÊ MINH TRƯỜNG DPT 52380107 C00 1 16.5
571 47010802 261463622 TƯỞNG BÁ VINH DPT 52380107 C00 1 16.5
572 47001069 261482800 CAO NHẬT DUY DPT 52380107 C00 1 16.25
573 47000315 261510447 PHẠM VĂN BA DPT 52380107 C00 2 16
574 47001682 261539492 LÝ VĂN ĐƯỢC DPT 52480201 A01 1 21.25
575 47003064 261512139 NGUYỄN KHÁNH HUY DPT 52480201 A01 2 20.5
576 47006531 261545633 TRẦN NHẤT PHƯƠNG DPT 52480201 D01 1 20.25
577 47002753 261482711 BÙI LONG HOÀNG DPT 52480201 A00 3 19.75
578 47000043 261572542 NGUYỄN THÀNH AN DPT 52480201 D01 1 19.5
579 47007834 261465496 TRƯƠNG HÀ VĂN THẮM DPT 52480201 A00 2 18.75
580 47007867 261475136 NGUYỄN ĐÌNH THẮNG DPT 52480201 A01 1 18.75
581 47001902 261572422 NGUYỄN QUỐC HẢI DPT 52480201 D01 1 18.5
582 47003607 261513451 NGUYỄN ANH KHOA DPT 52480201 D01 1 18
583 47000701 261626563 NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG DPT 52480201 A00 1 17.5
584 47003396 261479774 PHẠM THỊ THÚY HƯỜNG DPT 52480201 A00 5 17.5
585 47004440 261612329 NGUYỄN VIẾT LUÂN DPT 52480201 A00 2 17.5
586 02062512 261610456 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG DPT 52480201 A00 1 17
587 47007591 201704621 NGUYỄN VĂN THÀNH DPT 52480201 A00 2 17
588 47008106 261484953 NGUYỄN VĂN THỊNH DPT 52480201 D01 2 16.75
589 47005186 261489765 BÙI CHÍ NGHIỆP DPT 52480201 D01 1 16.5
590 47006944 261591275 BÙI THỊ THANH SANG DPT 52480201 A00 2 16.5
591 47004402 261516118 DIỆP VĂN LỢI DPT 52480201 C01 2 16.25
592 47007607 261572803 PHẠM NGỌC THẠNH DPT 52480201 D01 1 16.25
593 47003033 261484650 LÊ ANH HUY DPT 52480201 A01 5 16
594 47007441 261488054 NGUYỄN HỒNG THÁI DPT 52480201 D01 1 16
595 47001160 261476872 VÕ VĂN DUY DPT 52480201 D01 1 15.75
596 47008087 261548411 MẠC TẤN QUỐC THỊNH DPT 52480201 D01 1 15.75
597 47001560 261572028 NGUYỄN HUỲNH ĐOAN DPT 52480201 A01 1 15.5
598 47003002 261544884 ĐẶNG ĐỨC HUY DPT 52480201 D01 3 15.5
599 47008697 261475427 LÊ TRUNG THỰC DPT 52480201 D01 1 15.5

Điểm chuẩn xét tuyển

MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN CHO TẤT CẢ CÁC NGÀNH: TỪ 15.5 TRỞ LÊN

48eeb0c98c8c65d23c9d

TRƯỜNG LÀM VIỆC

THỨ 2 - CHỦ NHẬT

SÁNG: 07h30 - 11h30

CHIỀU: 13h00 - 17h00

ĐH Phan Thiết trên các báo

BTO-  Đó là khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ Đại học Phan Thiết triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại ...
BTO- Tối 17/5, Trường Đại học Phan Thiết phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức đêm chung kết "Giọng ca vàng học sinh, sinh viên" Bình Thuận năm 2017. Với ...
Sáng 25/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức chung kết cuộc thi sinh viên thanh lịch năm 2017. Tham gia có 40 thí sinh xuất sắc ...
BTO - Chiều 4/4, Trường Đại học Phan Thiết tổ chức diễn đàn phương pháp học tiếng Anh cho người “Mất căn bản” thu hút hơn 500 sinh viên đến từ các khoa ...
BTO- Nhân kỷ niệm 86 ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 8 năm thành lập Trường Đại học Phan Thiết (25/3/2009 – 25/3/2017), Đoàn ...
BTO- Mới đây, đại diện Trường Đại học Leeds Beckett, vương quốc Anh và đại diện Công ty Noble Solution đã đến thăm Trường Đại học Phan Thiết, mục đích nhằm tăng cường ...
(binhthuan.gov.vn) Sáng ngày 26/12/2015, Trường Đại học Phan Thiết tổ chức khai giảng lớp đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, khóa I (2015 - ...
BT-  Trước nhu cầu phát triển, đòi hỏi nguồn nhân lực được đào tạo phải đảm bảo chất lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Phóng ...
LNăm học mới 2016 – 2017, Trường Đại học Phan Thiết đã đón 517 tân sinh viên hệ Đại học, cao đẳng khóa 8 và 60 học viên cao học khóa 2 ...
BTO - 50 sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Phan Thiết vừa có chuyến hành trình về xã Phong Phú, huyện Tuy Phong  để thực hiện các ...

Tư vấn trực tuyến

Slide item 1
Slide item 7
Slide item 16
Slide item 4
Slide item 5
Slide item 6
Slide item 7
Slide item 8