Tân sinh viên và phụ huynh đến nhận giấy báo trúng tuyển và nhập học tại trường từ ngày 07/08/2018 đến 10/08/2018.