THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Thí sinh chọn một trong các phương thức sau:
Đăng ký nhận học bổng tuyển sinh (dành cho học sinh lớp 12 năm học 2019-2020)