Code hiển thị ảnh thumbnail
KỸ THUẬT XÂY DỰNG

KỸ THUẬT XÂY DỰNG

--> [vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text] Kỹ thuật xây dựng – Ngành nghề mang nhiều tiềm năng phát triển 1. Thông tin chung về ngành Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật xây dựng là một lĩnh
Code hiển thị ảnh thumbnail
LUẬT KINH TẾ

LUẬT KINH TẾ

--> [vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text] MÃ NGÀNH: 7380107 1. Ngành Luật Kinh tế trong thời kỳ hội nhâp  Luật Kinh tế là một bộ phận của pháp luật về kinh tế, là hệ thống các quy
Code hiển thị ảnh thumbnail
NGÀNH LUẬT

NGÀNH LUẬT

--> [vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text] 1. Tìm hiểu về ngành Luật Luật (tiếng Anh là Law) hay Luật học là một thuật ngữ để chỉ chung các ngành khoa học nghiên cứu về pháp luật.
Code hiển thị ảnh thumbnail
NGÔN NGỮ ANH

NGÔN NGỮ ANH

--> [vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text] MÃ NGÀNH: 7220201   1. Ngành Ngôn ngữ Anh là ngành gì? Ngôn ngữ Anh là ngành học nhằm giúp sinh viên làm chủ và sử dụng Tiếng Anh thành