MÃ NGÀNH: 7340301

1. Ngành Kế toán là gì?

 • Kế toán là quá trình xác định, ghi chép, tổng hợp và báo cáo các thông tin kinh tế cho những người ra quyết định.
 • Quá trình kế toán được mô tả như sau: Các sự kiện hay giao dịch — Phân tích và ghi chép — Các báo cáo tài chính — Những người sử dụng.
 • Kế toán gồm hai bộ phận chính: kế toán tài chính và kế toán quản trị.

– Kế toán tài chính tập trung vào các nhu cầu cụ thể của những người bên ngoài doanh nghiệp, chẳng hạn như các cổ đông, nhà cung cấp hàng hóa, ngân hàng cho vay và các cơ quan quản lý nhà nước.

– Kế toán quản trị chỉ nhằm để phục vụ cho những người ra quyết định bên trong công ty, như các nhà quản trị cấp cao, các phòng ban, hiệu trưởng hay trưởng khoa các trường Đại học, ban giám đốc bệnh viện và các cấp quản lý trong nội bộ tổ chức.

2. Sinh viên sẽ học gì trong ngành Kế toán ở trường Đại học Phan Thiết? 

Sinh viên theo học ngành Kế toán tại trường Đại học Phan Thiết sẽ có thể:

 • Lĩnh hội nền tảng kiến thức chuyên môn để có thể kiểm soát các mảng công việc của ngành Kế toán;
 • Có khả năng tạo lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, khai báo thuế, quyết toán thuế và các chứng từ / sổ sách khác theo quy định;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng chuyên ngành Kế toán (Excel chuyên ngành Kế toán, Phần mềm Kế toán Misa);
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành;
 • Có được các kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc như kỹ năng phân tích, tổng hợp; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng quản lý thời gian; kỹ năng xử lý tình huống;
 • Rèn luyện tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, thái độ đúng đắn trong công việc.

CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

 • Dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2024.
 • Dựa trên kết quả học bạ THPT với điều kiện học sinh đã tốt nghiệp THPT và đạt được 1 trong 6 tiêu chí sau:

– ĐTB của cả năm lớp 12 ≥ 6.0

– ĐTB của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm lớp 12 ≥ 6.0

– ĐTB của HK1, HK2 của năm lớp 11, HK1 của năm lớp 12 ≥ 6.0

– ĐTB của 3 môn khối xét tuyển của HK1, HK2 của năm lớp 11, HK1 của năm lớp 12 ≥ 6.0

– ĐTB của cả năm lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12 ≥ 6.0

– ĐTB của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12 ≥ 6.0

 • Dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán có thể làm việc tại các vị trí như:

 • Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, thuế, giao dịch ngân hàng, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính…tại các công ty, doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực…
 • Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Giám đốc tài chính – CFO, Quản lý tài chính ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước và quốc tế…
 • Thanh tra kinh tế, Nghiên cứu viên tài chính, Giảng viên giảng dạy ngành Kế toán tại các cơ sở giáo dục…

XÉT TỔ HỢP MÔN

Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Ngữ văn, Địa lý C04
Đăng ký xét tuyển và nhận học bổng: ts.upt.edu.vn/xettuyentructuyen 
Thông tin liên hệ:

HỌC PHÍ NGÀNH KẾ TOÁN

 • Số tiền trên 1 tín chỉ: 700,000đ
 • Tổng số tín chỉ toàn khoá học: 125 tín chỉ
 • Cụ thể:
Số tín chỉ từng học kỳ Học phí từng học kỳ
Học kỳ 1 14 9,800,000 (+700,000đ 2 tín chỉ giáo dục thể chất)
Học kỳ 2 14 9,800,000
Học kỳ 3 13 9,100,000 (+350,000đ 1 tín chỉ giáo dục thể chất)