Chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Anh (Ngành Ngôn ngữ Anh)


MÃ NGÀNH: 7220201

1. Tìm hiểu về chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Anh

Giảng dạy Tiếng Anh là một chuyên ngành của ngành ngôn ngữ Anh, nhằm mục đích đào tạo ra các cử nhân có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy tiếng Anh ở các cấp học phổ thông, các trường sư phạm, các khoa sư phạm tiếng Anh của các trường cao đẳng, đại học ở Việt Nam; có khả năng học ở các trình độ cao hơn.

2. Sinh viên Đại học Phan Thiết học được gì trong chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Anh?

 • Rèn luyện kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết theo nhiều cấp độ khác nhau qua từng năm học.
 • Tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, địa lý của các nước nói tiếng Anh trên toàn thế giới.
 • Nghiên cứu kiến thức chuyên sâu về phương pháp dạy học tiếng Anh để giảng dạy tiếng Anh ở các cấp học.
 • Tích lũy các kỹ năng giao tiếp, giảng dạy, tâm lý học, xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề sư phạm trong quá trình giảng dạy tiếng Anh.
 • Trau dồi khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học về các vấn đề thuộc lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh.

CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

 • Dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2024.
 • Dựa trên kết quả học bạ THPT với điều kiện học sinh đã tốt nghiệp THPT và đạt được 1 trong 6 tiêu chí sau:

– ĐTB của cả năm lớp 12 ≥ 6.0

– ĐTB của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm lớp 12 ≥ 6.0

– ĐTB của HK1, HK2 của năm lớp 11, HK1 của năm lớp 12 ≥ 6.0

– ĐTB của 3 môn khối xét tuyển của HK1, HK2 của năm lớp 11, HK1 của năm lớp 12 ≥ 6.0

– ĐTB của cả năm lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12 ≥ 6.0

– ĐTB của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12 ≥ 6.0

 • Dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

 • Giáo viên giảng dạy tiếng Anh ở các cấp học, các trung tâm, cơ sở giáo dục, đào tạo.
 • Biên – phiên dịch tiếng Anh, nhân viên, trợ lý tại các công ty, tổ chức.
 • Đảm nhận đa dạng vị trí việc làm khác thuộc nhiều lĩnh vực như dịch vụ, du lịch, thương mại…

XÉT TỔ HỢP MÔN

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý D15
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử D14
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân D66
Đăng ký xét tuyển và nhận học bổng: ts.upt.edu.vn/xettuyentructuyen 
Thông tin liên hệ:

HỌC PHÍ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH)

 • Số tiền trên 1 tín chỉ: 750,000đ
 • Tổng số tín chỉ toàn khoá học: 125 tín chỉ
 • Cụ thể:
Số tín chỉ từng học kỳ Học phí từng học kỳ
Học kỳ 1 13 9,750,000
Học kỳ 2 13 9,750,000 (+700,000đ 2 tín chỉ giáo dục thể chất)
Học kỳ 3 14 10,500,000 (+350,000đ 1 tín chỉ giáo dục thể chất)