MÃ NGÀNH: 7340101

1. Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo cho sinh viên có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết rộng về ngành Quản trị vận tải hàng không, nghề phục vụ hành khách, phục vụ hàng hóa…; có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc vấn đề phức tạp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm hướng dẫn tối thiểu, giám sát, đánh giá đối với nhóm thực hiện những nhiệm vụ xác định.
 • Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, tham gia lao động trong và ngoài nước hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ theo vị trí công việc chuyên môn Phục vụ hành khách, Phục vụ hàng hóa…

2. Chuẩn đầu ra

 • Kiến thức:

+ Hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản của quản trị nói chung và quản trị Hãng hàng không, Cảng Hàng không… nói riêng.

+ Hiểu các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản để ứng dụng vào công việc.

+ Hiểu về dịch vụ khách hàng và các phương pháp đo lường dịch vụ khách hàng.

+ Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí công việc và các vị trí có liên quan.

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về ngành hàng không, an ninh và an toàn hàng không và quy định hàng hóa nguy hiểm.

+ Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về hành khách, hành lý, hàng hóa và các chứng từ liên quan trong phục vụ hành khách, hành lý, hàng hóa hàng không.

+ Trình bày được quy trình chung về phục vụ hành khách và hàng hóa (đi, đến, chuyển tiếp).

+ Hiểu rõ các loại điện văn, ký hiệu, chữ viết tắt (liên quan đến phục vụ hành khách và phục vụ hàng hóa hàng không).

+ Giới thiệu được danh sách hành khách, bảng lược khai hàng hóa tài liệu vận chuyển bưu gửi; Những quy định phục vụ hành khách, phục vụ hàng hóa của các hãng hàng không, các công ty phục vụ mặt đất liên quan.

+ Trình bày được kiến thức nền tảng về sử dụng phần mềm hệ thống làm thủ tục hành khách, hàng hóa; Kiến thức tổng quan về kết cấu máy bay, nguyên lý cân bằng và chất xếp trên máy bay.

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về thiết bị chất xếp hàng hóa, bưu gửi trong vận chuyển hàng không (ULD); Kiến thức tổng quan về chất xếp hàng hóa, các loại thùng, mâm và tải trọng chất xếp tối đa của thùng, mâm.

+ Hiểu rõ quy trình luân chuyển chứng từ.

+ Trình bày được quy trình vệ sinh, an toàn nơi làm việc và an toàn khi làm việc trên sân đỗ; Cách thức nhận biết các dụng cụ, vật liệu không đảm bảo chất lượng và số lượng trong hoạt động công việc; Nguyên lý vận hành của các dụng cụ làm việc như bàn cân, bộ đàm…

+ Hiểu rõ quy trình dịch vụ trên không của các Hãng hàng không.

+ Có năng lực Tiếng Anh đạt 550 TOEIC hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương khác.

+ Vững vàng trên cương vị là chuyên viên ở các đơn vị trong ngành hàng không.

 • Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm làm thủ tục hành khách và hàng hóa hàng không.

+ Vận hành được máy tính, máy in, thẻ lên tàu, thẻ hành lý…

+ Nhận biết được các loại thẻ, nhãn, thẻ phụ trợ qua màu sắc, ký hiệu, chữ viết tắt; Các loại chứng từ, giấy tờ của khách, chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng không, bưu gửi.

+ Đọc được vé và kiểm tra tính hợp lệ về giấy tờ của khách, tờ khai hàng hóa của người gửi hàng và các giấy tờ liên quan khác.

+ Nhận biết được các loại thẻ khách hàng thường xuyên.

+ Tìm được thông tin về quy định phục vụ hành khách, hàng hóa của các hãng hàng không, công ty phục vụ mặt đất liên quan.

+ Gửi và nhận điện văn liên quan đến phục vụ hành khách và hàng hóa hàng không.

+ Sử dụng đúng quy định hệ thống phát thanh, kỹ thuật phát thanh.

+ Nhập đúng và đủ thông tin trên bảng điện trước quầy check – in.

+ Sử dụng bộ đàm.

+ Đọc hiểu và kiểm tra đối chiếu các loại điện văn.

+ In điện văn và dán nhãn (sticker).

+ Hướng dẫn được hành khách điền tờ khai hải quan, xuất nhập cảnh.

+ Kiểm tra đối chiếu thông tin trên điện văn.

+ Nhận biết các loại công cụ, trang bị, biểu mẫu theo quy định.

+ Điền và hoàn tất các biểu mẫu có liên quan.

+ Đọc hiểu và lập được bảng Lược khai hàng hóa và danh sách hành khách.

+ Quan sát, báo cáo và phản hồi thông tin.

+ Kiểm đếm và tính toán nhanh, chính xác.

+ Sắp xếp, lưu hồ sơ ngăn nắp.

+ Giao tiếp hiệu quả.

+ Kỹ năng cung ứng dịch vụ khách hàng hiệu quả.

 • Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.

+ Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ phức tạp về mặt kỹ thuật; Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn; Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

+ Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

 • Làm việc tại nhà ga hàng không (hành khách, hàng hóa); các công ty phục vụ mặt đất, các đại lý giao nhận hàng hóa; Phục vụ hàng hóa hàng không; dịch vụ trên không của các hãng hàng không, các văn phòng đại diện của hãng hàng không…
 • Sinh viên có thể làm việc trong ngành dịch vụ du lịch tại vị trí tổ chức đưa, đón khách từ / tới sân bay.

4. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

 • Có nền tảng tốt để tiếp tục học lên bậc học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ của trường Đại học Phan Thiết, các trường Đại học trong nước, các trường ngoài nước hoặc các chương trình liên kết được cấp phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGD&ĐT) của các trường Đại học trong nước với một số trường ở Anh, Úc… để lấy bằng Thạc sĩ của các trường này.
 • Có năng lực làm việc tại các doanh nghiệp thuộc ngành nghề hàng không.
 • Có năng lực thăng tiến lên cấp quản trị cấp trung (trong vòng 3 -5 năm tích lũy kinh nghiệm làm việc).
 • Có khả năng tự học để nâng cao trình độ.

5. Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của BGD&ĐT.

6. Quy trình đào tạo

 • Chương trình thực hiện theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007, được sửa chữa bổ sung một số điều theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Điều kiện tốt nghiệp

 • Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các điều kiện được quy định tại điều 27 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007, được sửa chữa, bổ sung một số điều theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
 • Tích lũy đủ số tín chỉ môn học và khối lượng kiến thức quy định cho CTĐT mỗi khóa.
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên.
 • Đạt điểm rèn luyện từ 5.00 trở lên (tối thiểu xếp loại trung bình/ toàn khóa học).
 • Có chứng chỉ tin học cơ bản và nâng cao do trường Đại học Phan Thiết cấp.
 • Có chứng chỉ tiếng Anh: TOEIC quốc tế 500 điểm hoặc chứng nhận tiếng Anh do trường Đại học Phan Thiết cấp.
 • Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng & An ninh và hoàn thành môn học Giáo dục Thể chất

CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

1. Dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2024.

2. Dựa trên kết quả học bạ THPT với điều kiện học sinh đã tốt nghiệp THPT và đạt được 1 trong 6 tiêu chí sau:

– ĐTB của cả năm lớp 12 ≥ 6.0

– ĐTB của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm lớp 12 ≥ 6.0

– ĐTB của HK1, HK2 của năm lớp 11, HK1 của năm lớp 12 ≥ 6.0

– ĐTB của 3 môn khối xét tuyển của HK1, HK2 của năm lớp 11, HK1 của năm lớp 12 ≥ 6.0

– ĐTB của cả năm lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12 ≥ 6.0

– ĐTB của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12 ≥ 6.0

3. Dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

XÉT TỔ HỢP MÔN

Toán, Vật lý, Hóa học A00
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Ngữ văn, Địa lý C04
Đăng ký xét tuyển và nhận học bổng: ts.upt.edu.vn/xettuyentructuyen 

Thông tin liên hệ:

HỒ SƠ XÉT TUYỂN
VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

– Đơn Xét Tuyển
– Học Bạ THPT Photo
– CMND hoặc CCCD Photo